Voorbeeld Akte van Geldlening | Schuldbekentenis

Written by Miranda. Posted in Geld, Juridisch, Overeenkomsten

Tagged: , ,

Published on augustus 15, 2013 with Geen reacties

In een schuldbekentenis (bijvoorbeeld een akte van geldlening) wordt een verbintenis van één partij, de schuldenaar, vastgelegd in een onderhandse akte. Een dergelijke onderhandse akte levert tussen partijen en hun rechtsopvolgers dwingend bewijs op van de waarheid van de daarin opgenomen partijverklaringen.

Om bewijstechnische redenen zou een schuldbekentenis/akte van geldlening eigenlijk helemaal handgeschreven moeten zijn door de schuldenaar of in ieder geval voorzien zijn van een goedkeuring die de geldsom voluit in letters vermeld. Hiermee is rekening gehouden in het voorbeeld dat u onderaan op deze pagina gratis kunt downloaden.

Idee hierachter is om particulieren te beschermen tegen het ondoordacht tekenen van schuldbekentenissen of het tekenen van stukken in blanco. Dit geldt dus niet wanneer het gaat om een schuldbekentenis van een ondernemer.

Zekerstellen van terugbetaling geleende geldsom

Om zeker te zijn dat terugbetaling ook daadwerkelijk plaatsvindt, kan gebruik worden gemaakt van een akte van cessie. De cessie is een onderhandse akte tussen partijen waarmee de schuldenaar bepaalde persoonlijke rechten (vorderingen op naam) overdraagt, bijvoorbeeld een (loonvordering) op zijn werkgever. Het vindt plaats d.m.v. een onderhandse akte. Via cessie wordt dan een gedeelte van het salaris van de schuldenaar aan de schuldeiser afgedragen/betaald in plaats van aan de schuldenaar. De werkgever (en ook toekomstige werkgevers!) is verplicht om hieraan mee te werken, want de schuldeiser oefent via de cessie de aan de schuldenaar toekomend recht onder zijn eigen naam uit.

Staat op het punt om een geldlening te verstrekken of gaat u een geldsom lenen, zorg er dan voor dat er heldere afspraken zijn gemaakt en leg deze in een overeenkomst vast. Om er zeker van te zijn dat er over en weer geen onduidelijkheden bestaan over de hoogte van de te lenen geldsom, de wijze en termijnen voor terugbetalingen en het wel of niet berekenen van rente, kunt u onderstaande voorbeeldovereenkomst voor een geldlening of schuldbekentenis gratis downloaden en direct aanpassen aan uw eigen situatie.

Deel dit artikel:

    Geen reacties

    Comments for Voorbeeld Akte van Geldlening | Schuldbekentenis are now closed.